شکر انهدام تروریستی تروریست ها روابط عمومی

شکر: انهدام تروریستی تروریست ها روابط عمومی نیروی انتظامی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث هر روز در جاده‌های کشور عزیزمان ایران یک سانچی غرق می‌شود

حادثه تلخ برخورد نفتکش ایرانی با کشتی فله‌بر چینی که منجر به درگذشت تمام سرنشینان کشتی ایرانی شد، اتفاقی تلخ است که در طول تمام روزهای گذشته جامعه کشور عزیزمان

هر روز در جاده‌های کشور عزیزمان ایران یک سانچی غرق می‌شود

هر روز در بزرگراه های کشور عزیزمان ایران یک سانچی غرق می شود

عبارات مهم : ایران

حادثه تلخ برخورد نفتکش ایرانی با کشتی فله بر چینی که منجر به درگذشت تمام سرنشینان کشتی ایرانی شد، اتفاقی تلخ است که در طول تمام روزهای گذشته جامعه کشور عزیزمان ایران با آن روبرو شده است هست؛ موضوعی که شاید نگاه به آن از طرفی دیگر واقعیتی بسیار دردناک تر را نشان دهد.

به گزارش ایسنا، حمل و نقل دریایی در طول سال های گذشته به عنوان یکی از مهم ترین حمل ونقل های ایمن در سطح دنیا آشنا شده است که با توجه به ابزارهای مختلفی که ایمنی آن را تضمین می کنند، به وقوع پیوستن اتفاق های بزرگ در آن بسیار سخت است.

هر روز در جاده‌های کشور عزیزمان ایران یک سانچی غرق می‌شود

از این رو اتفاق برخورد دو کشتی غول پیکر با یکدیگر با افکار عمومی جامعه کشور عزیزمان ایران بسیار سخت و دردناک بود که پذیرش آن سخت به نظر می رسد. اتفاق ای که شاید از نظر نوع اتفاق شبیه به برخورد سال گذشته دو قطار با یکدیگر بود که در آن نیز تعدادی از مردم کشور عزیزمان ایران درگذشتند.

هر چند لزوم پیگیری حوادث در عرصه های دریایی، ریلی و هوایی به منظور کم کردن و از بین رفتن آنها یکی از مهم ترین مسائلی است که باید جامعه به طور دقیق آن را دنبال کند ولی به نظر می رسد فاجعه مهم جایی دیگر یعنی در بزرگراه های ایران، اتفاق می افتد.

حادثه تلخ برخورد نفتکش ایرانی با کشتی فله‌بر چینی که منجر به درگذشت تمام سرنشینان کشتی ایرانی شد، اتفاقی تلخ است که در طول تمام روزهای گذشته جامعه کشور عزیزمان

با وجود آنکه از سال ۱۳۸۴ به بعد میزان تلفات بزرگراه ای در کشور عزیزمان ایران همواره رو به کم کردن داشته و روند افزایشی خطرناک خود را د نبال نکرده است ولی همچنان آمارها نشان می دهد که هر سال رقمی بیش از ۱۵ هزار ایرانی در اثر تلفات بزرگراه ای جان خود را از دست می دهند.

تقسیم این تعداد کشته در سال به ۳۶۵ روز سال نشان می دهد که به طور میانگین در هر روز بیش از ۴۱ ایرانی جان خود را در تصادفات بزرگراه ای از دست می دهند و این به معنای آن است که هر روز در بزرگراه های کشور عزیزمان ایران بیش از یک کشتی سانچی غرق می شود.

عواملی مانند قصور انسانی، عدم ایمنی جاده، ایمنی پایین خودروها و نبود نظارت های کافی بر رفت و آمد مسافران مهم ترین مسائلی است که به عنوان تاثیرگذارترین عوامل در تلفات بزرگراه ای از آن یاد می شود ولی به نظر می رسد با وجود تمام اقداماتی که در این زمینه ها انجام شده، مهم ترین مسئله بی تفاوتی جامعه کشور عزیزمان ایران نسبت به این فاجعه آمیز هست. موضوعی که شاید در کوتاه مدت نتوان انتظار داشت به ریشه کنی تصادفات بزرگراه ای منجر شود ولی عدم توجه به آن در بلندمدت مسئله ساز خواهد شد.

هر روز در جاده‌های کشور عزیزمان ایران یک سانچی غرق می‌شود

رئیس شرکت راهداری در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده بود که در حال حاضر آمار تلفات بزرگراه ای به هسته سخت خود رسیده و جهت کم کردن زیاد این تلفات نیاز به برنامه ریزی های جدی و دستورالعمل های قدرتمند هست. موضوعی که شاید جز با حساسیت و پیگیری مردمی امکان کم کردن آن وجود نداشته باشد.

واژه های کلیدی: ایران | ایمنی | ایرانی | بزرگراه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs