شکر انهدام تروریستی تروریست ها روابط عمومی

شکر: انهدام تروریستی تروریست ها روابط عمومی نیروی انتظامی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث محاکمه مجدد زنی که مادرشوهرش را بدلیل مطلع بودن از رابطه نامشروش با مرد غریبه،کشت

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:کارآگاهان جنایی در تحقیقات پلیسی به عروس خانواده ظنین شدند. بدهید ترتیب مریم دستگیر شد و در بازجویی های فنی منکر اطلاع از آینده

محاکمه مجدد زنی که مادرشوهرش را بدلیل مطلع بودن از رابطه نامشروش با مرد غریبه،کشت

عبارات مهم : ایران

در سال 92 زنی سالخورده در قزوین ناپدید شد.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:کارآگاهان جنایی در تحقیقات پلیسی به عروس خانواده ظنین شدند. بدهید ترتیب مریم دستگیر شد و در بازجویی های فنی منکر اطلاع از آینده مادرشوهرش شد ولی آخر لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایتی هولناک برداشت.

وی در اعترافاتش گفت: چند ماهی بود که با مرد متأهلی به نام سیروس رابطه پنهانی داشتم تا اینکه مادرشوهرم فهمید. از وحشت اینکه او این عنوان را به شوهرم خبر دهد نقشه قتلش را با سیروس طراحی کردیم. بنابراین او را از قزوین به پایتخت کشور عزیزمان ایران کشاندیم و بعد از کشتن مادرشوهرم، جسدش را درون چاهی در خیابان اشرفی اصفهانی انداختیم.

محاکمه مجدد زنی که مادرشوهرش را بدلیل مطلع بودن از رابطه نامشروش با مرد غریبه،کشت

باتوجه به اعتراف های زن جوان، سیروس هم دستگیر شد و متهمان نخستین بار در شعبه پنجم دادگاه کیفری به ریاست قاضی بابایی و قاضی تولیت – مستشار دادگاه – محاکمه و به اتهام همکاری در قتل مادرشوهر به قصاص محکوم شدند.

این حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید نشد بنابراین صبح روز سه شنبه بار دیگر این دومتهم از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی انتقال یافته شدند وپای میز محاکمه ایستادند.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:کارآگاهان جنایی در تحقیقات پلیسی به عروس خانواده ظنین شدند. بدهید ترتیب مریم دستگیر شد و در بازجویی های فنی منکر اطلاع از آینده

در شروع جلسه، فرزندان مقتول خواستار قصاص هر دو متهم شدند.عروس خیانتکار در جلسه محاکمه گفت: من با سیروس رابطه داشتم و مادرشوهرم از این قضیه باخبر شد. سیروس سه میلیون تومان از مادرشوهرم قرض گرفته بود ولی پول را بعد نداد هنگامی که هم که متوجه شد مادرشوهرم به رابطه ما پی برده نقشه قتلش را طراحی کرد. بعد هم او را به بهانه ای به پایتخت کشور عزیزمان ایران کشاندیم وداخل یک چهاردیواری در اشرفی اصفهانی او را خفه کرده و جسدش را درون چاه انداختیم.

پس از آخر بیانات این زن، سیروس نیز به دفاع از خود پرداخت و سناریوی دیگری را جهت قضات تعریف کرد وگفت: من مرتکب قتل نشدم . من آنقدر مریم را دوست داشتم که اگر او ازمن می خواست شوهرش را هم بکشم این کار را انجام می دادم.

محاکمه مجدد زنی که مادرشوهرش را بدلیل مطلع بودن از رابطه نامشروش با مرد غریبه،کشت

سیروس گفت: مادرشوهرش از رابطه من با او خبردار شد. بنابراین او را از قزوین به پایتخت کشور عزیزمان ایران آوردیم ولی قبل از اینکه من به محل اتفاق برسم دیدم مریم مادرشوهرش را خفه کرده هست، می خواستم با سنگ ضربه ای به سر مادرشوهرش بزنم که متوجه شدم او مرده است بعد جسدش را داخل چاه انداختیم. من اتهام قتل را قبول ندارم.

پس از آخر بیانات متناقض دو متهم قضات جهت صدور حکم وارد شور شدند و بزودی حکمشان را صادر خواهند کرد.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:کارآگاهان جنایی در تحقیقات پلیسی به عروس خانواده ظنین شدند. بدهید ترتیب مریم دستگیر شد و در بازجویی های فنی منکر اطلاع از آینده

واژه های کلیدی: ایران | قزوین | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs