شکر انهدام تروریستی تروریست ها روابط عمومی

شکر: انهدام تروریستی تروریست ها روابط عمومی نیروی انتظامی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی حال زمین، خراب است

«گرمایش جهانی یک سخن مزخرف و فریب چینی هاست و واقعیت ندارد.» این نعره زورگویانه دونالد ترامپ به نمایندگی از همه تمدن اسراف و تبذیر آمریکایی هست. ترامپ بدون هیچ

حال زمین، خراب است

حال زمین، خراب است

عبارات مهم : اسلام

«گرمایش جهانی یک سخن مزخرف و فریب چینی هاست و واقعیت ندارد.» این نعره زورگویانه دونالد ترامپ به نمایندگی از همه تمدن اسراف و تبذیر آمریکایی هست. ترامپ بدون هیچ اعتقادی به گرم تر شدن زمین، بدنبال صدور دستور استفاده گسترده از سوخت فسیلی و خروج آمریکا از کنفرانس ۲۰۱۶ پاریس هست. دستوری که هوای کره زمین را دو درجه گرم تر از وضع فعلی و تنور تخریب محیط زیست را داغ تر می کند؛ و این یعنی به هم خوردن تمام قوانین زیستی و طبیعی دنیا و نابودی بشر.

حال زمین، خراب است

به گزارش ایسنا، حسن طاهری با این مقدمه در سرمقاله امروز روزنامه ۱۹ دی نوشت: کارشناسان عمیقاً معتقدند ترامپ حال دنیا را به هم می زند. جهت ترامپ فقط یک چیز مهم هست؛ سود بیشتر!

در وقت معاصر هیچ پدیده ای به اندازه محیط زیست تمام ابعاد زندگی انسان را با هر آیین و فرقه ای تحت تأثیر خود قرار نداده است.

«گرمایش جهانی یک سخن مزخرف و فریب چینی هاست و واقعیت ندارد.» این نعره زورگویانه دونالد ترامپ به نمایندگی از همه تمدن اسراف و تبذیر آمریکایی هست. ترامپ بدون هیچ

با وقوع بحرانی ترین دغدغه کنونی بشریت، یعنی ویرانی محیط زیست، بشریت، در جست و هوا موضع دنیا اسلام و نظر اندیشمندان مسلمان هست. براستی نسخه نجات بخش اسلام جهت رهایی انسان مدرن از این همه ترساندن زیستی در دنیا جدید، چیست؟

تجمعات میلیونی آیین ها و پیروان آنان در هر شکلی به نوعی خبر آن آیین و مکتب را به جهانیان ابلاغ می کند. اربعین حسینی و تجمع میلیون ها انسان عاشق در سرزمین کربلا، یکی از وقت های طلایی تمدن اسلام جهت رساندن خبر های جهانی و فرامرزی به جهانیان و رسانه هاست.

بازگشت شرکت کنندگان این مراسم باشکوه به کشورهای خود، با کوله باری از نسخه های رهایی ازمعضلات فعلی دنیا و آشنایی با راهکارهای اسلامی جهت برطرف دغدغه های بشر، می تواند در پاسخگو و بافایده نشان دادن اسلام جهت انسان معاصر نقشی مهم ایفا کند.

حال زمین، خراب است

تردیدی نیست که حرکت حسین (ع) مقابله با فساد در زمین و اصلاح ویرانی های امتی بود که در منجلاب فساد و تباهی و اسراف و تبذیر و طمع فرو می رفت.

اگر سفینه نجات دهنده نهضت حسین بن علی (ع) در همه دوران ها، رساندن انسان به ساحل آسایش و معنویت هست، بدون شک امروزه سونامی ویرانگر معنویت و گرداب نابودگر آسایش بشر همان نگاه خودخواهانه و آزمندانه و مسرفانه تمدن آمریکایی است که ترامپ آن را جهت دنیا نعره می کشد.

«گرمایش جهانی یک سخن مزخرف و فریب چینی هاست و واقعیت ندارد.» این نعره زورگویانه دونالد ترامپ به نمایندگی از همه تمدن اسراف و تبذیر آمریکایی هست. ترامپ بدون هیچ

آیا پیروان بزرگ ترین اسوه مبارزه با فساد و تباهی و زور در اسلام، جهت مقابله با چنین زورگویی آشکار و جهانی، دغدغه و برنامه ای دارند؟

بخواهیم یا نخواهیم حال زمین، سخت خراب است.

واژه های کلیدی: اسلام | اسلامی | دونالد ترامپ | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs